Ako vysadiť ovocné stromy

Sadenie ovocných stromov – ako a kedy?

Vhodným obdobím na sadenie voľnokorenných ovocných stromov je október až začiatok novembra, kedy sú stromy už vo fáze vegetačného pokoja. Stromčeky majú pri jesennej výsadbe čas do príchodu zimy zakoreniť, a budú tak lepšie pripravené na nasledujúce vegetačné obdobie. Podmienkou však je aby pôda ešte nebola zamrznutá.

Ovocné stromy môžeme sadiť aj v marci a začiatkom apríla. Treba si dať pozor na vysoké alebo nízke (mínusové teploty) a zamrznutú pôdu.

V prípade kontajnerovaných ovocných stromov môžete vysádzať počas celého roka okrem zimy.

Voľnokorenné ovocné stromčeky je potrebné zasadiť čo najrýchlejšie po kúpe. Korene ponoríme na 12-24h do vody aby sa hydratovali. Korene pred výsadbou zastrihneme cca 1-3cm a odstrihneme choré a poškodené korene.

Na dno výsadbovej jamy pridáme trochu vyzretého hnoja prípadne kompostu (značne tak urýchlime rast a nábeh do rodivosti stromu). Hnoj ani kompost by však nemal byť v priamom kontakte s koreňmi a tak ho prekryjeme zeminou (korene tak budú až nad touto vrstvou zeminy).

Výsadbová jama by sa mala vykopať až v deň výsadby. Na okraj výsadbovej jamy zatlčieme oporné koly, ktoré udržia strom stabilný pokým dostatočne nezakorení. Strom vložíme do výsadbovej jamy a za stáleho natriasania prihadzujeme zeminu. Stromček by mal byť zasadený v rovnakej hĺbke v akej bol zasadený v škôlke, prípadne v kontajneri a miesto štepenia by malo byť minimálne 10 cm nad zemou. Pôdu poriadne utlačíme aby sme stromček stabilizoval.

Oporu ponecháme pri stromčeku minimálne 2 roky. Niektoré typy ovocných stromov (najmä s trpasličími a slabo rastúcimi podpníkmi) potrebujú permanentnú oporu. Ak má k stromčeku prístup domáca alebo divá zver, je potrebné okolo kolov husté pletivo aby sme zvieratám zamedzili stromček obhrýzť alebo inak poškodiť.

Kontajnerované ovocné stromčeky môžeme vysadiť priamo a dodatočne ich zaliať. Dodržujeme všetky postupy ako pri voľnokorennom strome.