Ovocná škôlka

 

Viac ako jeden milión výpestkov

Ročne vyrobíme viac ako jeden milión výpestkov, ktoré sú prihlasované do systému certifikácie ÚKSÚP a prehliadané fytoinšpektormi, pričom je hlavný dôraz smerovaný na odrodovú pravosť, zdravotný stav, kvalitu výpestkov, záznamy oporastoch, doklady o pôvode množiteľského materiálu, ako aj na povinné označovanie expedovaných výpestkov náveskami a systém vystopovateľnosti dodaného tovaru.

Profesionálnym ovocinárom ponúkame odrody, ktoré sú dlhodobo žiadané a sú nosnými odrodami v celej Európe, ako napr. Golden delicious Reinders®, klony odrôd Gala, Fuji, Pinova, Jonagold, české rezistenty Dr. Tupého. U sliviek ponúkame rozsiahly sortiment odrôd vyšľachtených na Univerzite Hohenheim – napr. Hanita, Jojo, Haganta, od Forschungsanstalt Geisenheim – Topfirst, Tophit, Topend Plus alebo Toptaste a iné. Okrem klasických odrôd marhúľ  Maďarská, Bergeron, Goldrich máme napr. licenčné odrody Bergarouge ®, novšie odrody ako Pinkcot, Kioto®, Spring Blush®, Big Red®, Sweet Red®. Ponuku broskýň sme obohatili o odrody Rich May, Vistarich® a Royal Majestic®, vyšľachtené Floydom Zaigerom, ktoré budú v ponuke budúcu sezónu. Neustále zvyšovanie kvality, inovácia v odrodách a podpníkoch ide ruka v ruke so zvyšovaním kvality výpestkov, o čo sa snažíme zdokonaľovaním technológie výroby, ktorá je náročná na materiál, špeciálne stroje, zručnosť personálu v škôlke a riadenie jednotlivých pracovných operácií.

Základ kvality je výsadba rastlín do panenskej pôdy, upevnenie mladých rastliniek k bambusu alebo k železným tyčiam, čistenie nežiaduceho obrastu, podpora tvorby bočných výhonov, správne načasovaná chemická ochrana, výživa pre zdravý vývoj rastlín, dostatočné vyzretie rastlinných pletív v čase pred vyorávaním, použitie špeciálnych vyorávacích automatov na zvýšenie kvality koreňového systému, profesionálne vytriedenie výpestkov po ich vyoraní a ich správne uskladnenie. Pri rozsahu našej výroby zohráva skladovanie výpestkov veľmi dôležitú úlohu. Preto firma Plantex zamerala svoje investície prioritne na výstavbu skladu pre dlhodobé skladovanie ovocných výpestkov, a to v sklade s nastaviteľnými teplotnými a vlhkostnými parametrami a so systémom paletizácie vytriedeného tovaru, ktorý zlepšuje logistiku expedície. V súčasnosti je už nový sklad s rozlohou 4200 m2 dokončený. Tým sme sa priblížili o ďalší krok k naplneniu nášho zámeru dodávať ovocinárom v celej Európe dobré stromy, ktoré budú prinášať dobré a chutné ovocie.

Hobby škôlka

V hobby škôlke sa pestujú všetky ovocné druhy v širokom sortimente odrôd, na rôznych typoch podpníkov od silnorastúcich po slaborastúce, pestujú sa tu aj rôzne špeciality, staré odrody, rarity, nové genetické typy, ako sú stĺpovité jablone alebo zakrslé odrody kôstkovín a jadrovín.

Inovácia sortimentu si vyžaduje osobné kontakty a návštevu šľachtiteľov a zahraničných firiem. Posledným prírastkom v sortimente je kolekcia geneticky zakrpatených odrôd vyšľachtených Floydom Zaigerom v Kalifornii. V hobby škôlke ročne vyrobíme okolo 250 000 rastlín.


Profi škôlka

Profi škôlka sa delí na výrobu kôstkovín a na výrobu knipov jabloní. Výsadbový materiál je určený na zakladanie intenzívnych produkčných sadov. Dodávame ich do celej Európy a prostredníctvom obchodných partnerov aj do celého sveta ako napr. krajiny ako je Maroko či Azerbajdžan. Takéto projekty sú postavené na komplexných službách, vrátane poradenstva u odberateľa, osobného kontaktu, okamžitého riešenia technických problémov a na dlhodobej spolupráci aj v ďalších rokoch po vysadení sadu.