podpník

Podpník je časť stromu, ktorá korení v pôde. Do podpníka štepíme ušľachtilé odrody (formou očka alebo vrúbľa). Podpník rozhoduje o tom, aký veľký strom nám narastie a tiež do ktorej lokality je vhodný.