podpník

Čo je to podpník?

Podpník je spodná časť ovocného stromu, ktorá korení v pôde. Do podpníka štepíme ušľachtilú, rodiacu časť ovocného stromu (formou očka alebo vrúbľa).

Výber podpníka je veľmi dôležitý. Podpník rozhoduje o tom, aký veľký strom vám narastie a tiež do ktorej lokality je vhodný. Podpník rozhoduje o tom aká bude rodivosť stromu, ako hlboko budú korene v pôde, ale i o tom, ako bude strom prijímať vodu a živiny z pôdy. Za chuť a vzhľad plodov je zodpovedná rodiaca časť.

 

Podpníky pre jablone

podpník M9 - najpoužívanejší podpník pre jablone. Výborne sa hodí na nižšie tvary stromčekov (zákrsky) a ovocné steny. Pomaly rastúci podpník s plytkým koreňovým systémom, vyžaduje kvalitnejšie pôdy, závlahu a oporu. Je odolný voči mrazom. Stromy na tomto podpníku je ideálne sadiť 1 - 1,5 m od seba. Vďaka svojim vlastnostiam zabezpečuje vysokú rodivosť. Stromy na podpníku M9 v dospelosti dorastajú do výšky 3,5 m.

podpník MM106 - stredne rastúci podpník so silným koreňovým systémom. Využíva sa hlavne v svahovitých záhradách. Nie je náročný na pôdu. Po zakorenení už nebude vyžadovať oporu. Pre zber bude neskôr potrebný rebrík. Tento podpník zabezpečuje skorší nástup do rodivosti, prináša vysoké úrody. V období sucha ho treba častejšie zavlažovať. Je odolný voči mrazom, aj voči voške krvavej. Strom na podpníku MM106 je ideálne sadiť 2 - 3 m od seba. Strom v dospelosti dorastá do výšky 3 – 4,5 metrov.

podpník MM111 - stredne rýchlo rastúci podpník určený pre štepenie jabloní. Je vhodný do ľahších a suchších pôd. Výborne korení, vhodný aj do vyšších a suchších polôh. Stromy na tomto podpníku je ideálne sadiť 2 - 4 metre od seba. Stromy na podpníku MM111 dorastajú v dospelosti do výšky cca 5 metrov.

podpník A2 - je silne rastúci podpník s bohatou koreňovou sústavou. Vhodný do svahov, dobre sa zakoreňuje. Po zakorenení už nebude vyžadovať oporu. Zvláda suchšie aj horšie pôdne podmienky. Odolný voči mrazom. Do rodivosti nastupuje po 3 – 4 rokoch. Stromy na podpníku A2 dorastajú v dospelosti do výšky 5 – 6 metrov.

 

Podpníky pre hrušky

podpník hruška planá - je najodolnejší a najvitálnejší podpník pre ušľachtilé odrody hrušiek. Bujne rastúci podpník s hlbokými koreňmi, po zakorenení už nevyžaduje oporu. Je vhodný do svahovitých záhrad aj do vyšších polôh. Dokáže zniesť extrémne suchá. Stromy na podpníku hruška planá dorastajú v dospelosti do výšky 5 – 6 metrov.

podpník dula - Pomaly rastúci podpník s plytkým koreňovým systémom, Vyžaduje kvalitnejšie pôdy s dostatkom vlahy. Je vhodný pre rovinaté pozemky. Stromy na podpníku dula je ideálne sadiť 1,5 - 3 m od seba v závislosti od intenzity rastu odrôd a pestovateľského tvaru. Vďaka svojim vlastnostiam zabezpečuje vysokú rodivosť, taktiež priaznivo ovplyvňuje veľkosť a chuť plodov. Stromy na podpníku dula dorastajú v dospelosti do výšky 2,5 – 3 metre.

 

Podpníky pre čerešne a višne

podpník čerešňa vtáčia - bujne rastúci podpník s neskorým nástupom do rodivosti. Vhodný je hlavne do veľkých záhrad, nakoľko je vysoký a košatý. Vyznačuje sa dlhovekosťou. Je prispôsobený na naše pôdne podmienky a mrazuodolný. Netvorí výmladky. Stromy na podpníku čerešňa vtáčia v dospelosti dorastajú do výšky 5 - 6 metrov.

podpník Gisela 5 - Vhodný je najmä do malých záhrad, tiež na štíhle vretená. Vyznačuje sa vysokou úrodnosťou, kvalitou plodov, veľmi skorým nástupom do rodivosti. Je prispôsobivý na pôdne podmienky a mrazuodolnosťou. Stromy na podpníku Gisela 5 v dospelosti dorastajú do výšky cca 3 - 3,5 metrov. Stromy vysádzame vo vzdialenosti 1 - 1,5 metra od seba.

 

Podpníky pre kôstkoviny (marhule, broskyne, slivky a ringlóty)

podpník Montclar - bohato kvitnúci podpník vhodný pre marhule a broskyne. Strom na podpníku Montclar korení podstatne hlbšie ako St. Julien - je preto vhodný aj na výsadbu v suchých podmienkach. Stromy na tomto podpníku prichádzajú do rodivosti veľmi skoro a bohato kvitnú. Vyznačujú sa výbornou kvalitou plodov a odolnosťou voči suchým podmienkam. Nevytvára výmladky, vďaka čomu sa radí k najperspektívnejším podpníkom pre moderné a intenzívne pestovanie marhúľ a broskýň. Stromy na podpníku Montclar vysádzame vo vzdialenosti 2 - 4 metre. V dospelosti dorastajú do výšky cca 4,5 - 5 metrov.

podpník St.Julien - stredne silno rastúci podpník vhodný pre marhule, broskyne a slivky. Je prispôsobený skôr na ťažké hlinité a vlhké pôdy ako do suchých podmienok. Má totiž plytký koreňový systém. V mladosti vyžaduje doplnkovú závlahu. Má slabší rast ako myrobalán. Do ridovosti nastupuje v 3. - 4 roku života. Stromy na podpníku St.Julien v dospelosti dorastajú do výšky približne 4 metre.

podpník Adesoto - nový stredne silno až silno rastúci slivkový podpník, ktorý pre broskyne, nektárinky a marhule prináša lepšie výsledky. Veľmi skorý nástup do rodivosti, veľmi dobrá odolnosť a vhodný do akýchkoľvek pôdnych podmienok.

podpník GF677 - stredne rastúci podpník vhodný najmä pre broskyne, ale aj pre mandle, marhule a slivky. Je vhodný aj do ťažších pôd. Strom veľmi dobre znáša rez.

podpník Wavit - slivkový a marhuľový podpník. Stromy na Wavit®-e poskytujú pravidelné a vysoké výnosy už od 3. až 4. roku. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou Wavit®-u je dobrá kompatibilita so všetkými typmi sliviek a tiež marhúľ. Miesto očkovania je sotva viditeľné a stromy nepotrebujú podporu. Wavit® má silný, dobre kotviaci koreňový systém s niekoľkými silnými hlavnými koreňmi a je úplne mrazuvzdorný.

podpník Myrobalán - bujne rastúci podpník, ktorý sa využíva najmä pre slivky a ringlóty. Hlboko korení, čím ukotvuje stromčeky v pôde. Je určený pre ovocné stormčeky pestované na stanovištiach so stredne ťažkou až ťažkou suchšou aj vlhšou pôdou a s horšími klimatickými podmienkami. Stromy vysádzame vo vzdialenosti 2 - 4 metre. V dospelosti dosahuje výška ovocného stromu približne 4,5 - 5 metrov. Nastupuje do rodivosti približne už v 3. - 4. roku života.