Ovocné sady

 

Symbol jablka a slogan „chutné ovocie“ reprezentuje našu ovocinársku výrobu a predaj ovocia. Asi 13 km od Piešťan, v lokalite obcí Veselé, Borovce a Rakovice v sadoch o rozlohe 100ha pestujeme jablká, v menšej miere hrušky, slivky, broskyne a marhule.

V intenzívnych jabloňových sadoch v tvare štíhleho vretena na podpníku M9, so zatrávneným medziradím, opornou konštrukciou a kvapkovou závlahou a z časti aj s vybudovaným systémom sietí proti ľadovcu, dopestujeme ročne asi 4000 ton jabĺk.

V odrodovej skladbe sú v najstarších sadoch z roku 1999 zastúpené rezistenty ´Topaz´, ´Rubinola´, ´Rajka´, nosnými odrodami sú ´Golden delicious Reinders´®, ´Gala Schniga´® a´Gala Galaxy Selecta´®, ´Pinova´, ´Fuji Kiku´® , z letných odrôd pestujeme odrodu´Earlygold´ a z ďalších odrôd ´Morrenś® Jonagored Supra´ a´Braeburn Hillwell´ a ich klony.

 

Systém pestovania

Na práce v sadoch využívame hydraulické zberové plošiny, ovocie zberáme do plastových veľkoobjemových dební Palbox (objem do 350 kg) a skladujeme v ULO komorách. Od roku 2006 robíme výrobu ovocia v systéme EUREPGAP® (v súčasnosti GLOBALGAP®) certifikácie, čiže postupy a činnosti v sade, najmä používanie chemických prípravkov a evidenciu výrobných postupov robíme podľa GLOBAL GAP® smerníc. Každoročne máme v Plantexe audit, ktorý vykonáva nezávislá akreditovaná spoločnosť, pričom detailne hodnotí plnenie smerníc. Cieľom je, aby spotrebiteľ mal garanciu, že ovocie bolo vyrobené postupmi, ktoré zohľadňujú potravinovú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a vo firme, ktorá dodržiava bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Najviac skloňovaným pojmom je pritom vystopovateľnosť, k čomu slúži systém označovania sadov, evidencie, kódovania, etiketácie a prehľad o pohybe ovocia zo stromu cez sklad, triedenie, balenie a expedíciu až k odberateľovi a konzumentovi.Máme vybudované skladové kapacity na 1500 ton jabĺk s ULO technológiou, ktoré plánujeme ďalej rozširovať.

Naša spoločnosť je členom odbytovej organizácie Bonum a spolupracuje s firmou Boni Fructi s.r.o., ktorá pre nás zabezpečuje triedenie a balenie jabĺk. Prostredníctvom týchto partnerských organizácií sme sa stali členmi zoskupení KIKU Pool Europe, ktoré uvádza na trh jablká značky KIKU® a členmi klubu Evelina®, pričom obe tieto konzorciá koordinujú marketing a obchod, s cieľom presadiť sa na trhu s kvalitnými jablkami v premium triede, vo vyššej cenovej úrovni.Vo firme Plantex sa zaoberáme aj výrobou jahôd na výmere 33 ha. Naše najmladšie porasty o rozlohe 10 ha neďaleko mesta Trnava sú určené hlavne pre širokú verejnosť na odbyt jahôd formou samozberu.