Univerzálny návod na výsadbu ovocných stromov

Návod na výsadbu ovocných stromov


Ovocné stromčeky sa vysádzajú v chladnom období, v čase vegetačného pokoja, na jeseň približne od polovice októbra, než je pôda zamrznutá do hĺbky. Stromčeky je vhodné vysádzať aj neskoro na jeseň. Pri chladnom počasí stromčeky nevysychajú a majú lepšie podmienky pre zakorenenie. Pre výsadbu stromčekov platia zjednodušene dve pravidlá:

- musí byť doba vegetačného pokoja, po opadnutí listov, po výraznom ochladení
- druhé pravidlo je, že stromček musíte byť schopní zasadiť. Teda, že pôda nie je premrznutá do veľkej hĺbky. Jarná výsadba začína ihneď po rozmrazení pôdy a trvá väčšinou do konca apríla. Rovnako ako na jeseň, ranné mrazíky nie sú žiadnou prekážkou.

Pri jarnej výsadbe je nutné prvý mesiac stromčeky dôkladne zalievať. V prípade, že stromčeky z rôzneho dôvodu nemôžete vysadiť ihneď, je nutné korene stromčekov založiť do primeranej vlhkej, sypkej zeme a primerane do doby konečnej výsadby zalievať. Je potrebné si uvedomiť, že bežné mrazy stromčekom vôbec nevadia. Hlavne v jarnom období je však vždy lepšie, keď stromčeky vysadíte čo najskôr.

Stromček vsádzajte tak, že tesne pred výsadbou nožnicami skrátite mierne korene. Takto upravený stromček namočte na niekoľko hodín, najlepšie však na celý jeden deň. V prípade, že stromček namočíte do vody dlhšie, môžete poškodiť korene.

Stromček vsaďte do jamy a to tak, aby miesto štepenia / štepenie bolo cca 10 cm nad zemou a korene neboli zatočenie nahor. Stromček zasypte dobrou zeminou. Zeminu môžete vylepšiť záhradníckym substrátom do 20% objemu, prípadne na dno jamy dať kompost, či odležaní hnoj (konský po roku odležania, kravský po troch rokoch, prasacia až po piatich rokoch, inak spália korene). Premiešajte ho s pôvodnou zeminou. Na túto vrstvu nasypte asi 10 cm obyčajnej zeminy a až potom postavte stromček.

V prípade, že kompost ani substrát nemáte, zasypte stromček obyčajnú zeminou a ušľapte ho. Stromček potom dôkladne zalejte. Pozor na veľké blato. v takom prípade sa korene môžu obaliť nepriedušnou hmotou z hliny a stromček môže uhynúť. Na jeseň môžete stromček čiastočne orezať (ostrihať) z dôvodov prepravy. Počítajte, že menšia časť odrezaných vetvičiek vyschne. Nechajte si rezervu, aby ste mohli stromček orezať na konečnú veľkosť až na jar.

 

Jarný rez po výsadbe: na stromčeku ponechajte 3 až 5 základných vetiev po dvoch až šiestich očkách.
Vetvy orežte tak, aby posledné očko smerovalo von. Rezné rany zatrite voskom, alebo latexom. V prípade, že chcete stromček vyšší, bočné vetvy stromčeka orežte a nechajte vyrásť vetvy z vrcholu terminálu. Nedávajte vápno do jamy. Nedávajte hnoj, alebo umelé hnojivá na povrch pri výsadbe. Toto by bola vážna chyba vedúca k úhynu stromčekov. V zemine s pridaným hnojivom stromček väčšinou veľmi ťažko korenia a v lete potom uschne. Umelými hnojivami prihnojujte až začiatkom júna.

 

Jarný rez stromov vo forme "špicáka": stromček v tejto forme má jednu dôležitú výhodu, a to tú, že to budete Vy, kto si rozhodne o tom, v ktorej výške bude začínať koruna stromčeka. Ak ste rozhodnutí, a viete akú výšku kmienok má mať, môžeme pristúpiť k rezu:

- akonáhle stromček dorastie do požadovanej výšky, zastrihneme ho cca 3-5 očiek nad požadovanou výškou

- z týchto očiek sa neskôr vytvorí základ budúcej koruny

- všetky ostatné obrasty, ktoré sú pod požadovanou výškou odstránime

- v ďalších rokoch postupujeme podľa bežného postupu, kedy skracujeme vytvorený terminál a bočné vetvy

 

Jarný rez stĺpovitých ovocných stromov:

- u stĺpovitých ovocných stromov neskracujeme hlavný terminál

- po vytvorení postranných výhonov je dôležité je na jar skrátiť cca na 15cm dĺžky

 

Pri jesennej výsadbe môžete prihnojiť skôr, napríklad v polovici mája. Stromček je nutné prvý rok primerane zalievať, inak cez leto alebo aj na jar uschne. Stromčeky však zbytočne neprelievajte.

Na nadmernú zálievku sú citlivejšie čerešne a višne. Kmene prvý rok ničím nenatierajte a okolie stromčekov udržujte v nezaburinené, v nezatrávnenom stave. Pre dobré prospievanie a rast je vhodné toto dodržiavať aj v nasledujúcich rokoch. Stromček pri preprave je vždy nutné chrániť proti vetru. Pri dodržaní tohto návodu Vám stromčeky určite porastú.

Dôležité:

Pri výsadbe voľnokorenného kaki, granátového jablka a figovníkov, je nutné vykonať rez po výsadbe. Granátové jablká sa zakracujú na 30 cm. Kaki na 30 - 50 cm a figovníky na 30 cm. Je to z dôvodu, aby koreňový systém dokázal uživiť rastlinu a prebehlo dobré ujatie stromu.

 

Náš sortiment ovocných stromov. Nájdete TU.