organoleptickými

Organoleptické vlastnosti sú charakteristiky, ktoré je možné hodnotiť ľudskými zmyslami. Organoleptika je zmyslové posudzovanie, ktoré využíva hlavné zmyslové vnemy na hodnotenie vlastností (vzhľad, vôňa, chuť, teplota...)